Hizmetlerimiz

ÇEVİK ORGANİZASYONEL DÖNÜŞÜM

İçinde bulunduğumuz hız çağı, organizasyonların ‘çeviklik’ olarak adlandırılan yeni şartlara ve teknolojilere adapte olabilme yeteneğinin yüksek olmasını zorunlu kılıyor. Global rekabette geride kalmamak hatta her daim birkaç adım önce olabilmek adına vazgeçilmez olan çevik organizasyonel dönüşüm hizmeti, kurumların çevik prensipler etrafında yeniden şekillendirilmesini ve sürekliliği olan dönüşebilme kabiliyeti kazanmasını amaçlar.

ÇEVİK OFİS FRAMEWORK

Çeviklik (Agile) değişken koşullara ve gerekliliklere uygun olarak proje yönetiminin mümkün kılmak için tasarlanmış kurallar ve prensipler bütünü olarak tanımlanabilir. Bu prensiplerin uygulanmasında çeşitli framework’lerden yararlanılmaktadır. Bu sebeple, etkili sonuca giden yolda, bu framework’ler üzerine kapsamlı bilgi edinmek kritik öneme sahiptir.

ÇEVİK KOÇ GELİŞİM PROGRAMI

Organizasyonların dönüşüm süreçlerinde kritik öneme sahip rollerin başında Çevik (Agile) Koç gelir. Agile Koç, kısaca, çevik dönüşüm konusunda uzmanlığı bulunan ve içinde bulunduğu organizasyonunun dönüşüm sürecine rehberlik eden kişi olarak tanımlanabilir. Sunduğumuz Çevik Koç Gelişim Programı kapsamında temel amacımız, kişilerin ve organizasyonların dönüşüm kapasitesini arttırmak, sürekli gelişim ve değişim kültürünün benimsenmesini kolaylaştırmaktır.

ÇEVİK LİDERLİK

Her türden organizasyon için günümüz dünyasında rekabete tutunabilmek, sürekliliği olan dijital dönüşüme ayak uydurabilmekten geçiyor. Bu dönüşümü başarıyla gerçekleştirenler, büyüme, karlılık, müşteri ve çalışan memnuniyeti gibi temel konularda rakiplerden ayrışmayı başarıyorlar. Bunu başarabilmenin yollarından biri de kuşkusuz çevil (agile) liderlik konusunda gelişme gösterebilmek. Çevik liderlik eğitimiyle, aksiyon alma, akılcı düşünme, etkili geri bildirim, güçlü iletişim gibi temel çeviklik kazanımları sayesinde, organizasyonel dönüşümde başarıyı ve devamlılığı altına alabilirsiniz.

AGİLE SERTİFİKA HAZIRLIK (PSM, PSPO, PAL)

Agile sertifikaları hazırlığı, agile yöntemlerinde öne çıkan ana konular, ağırlıklı olarak karşılaşılan soru tiplerinin genel yapısı ve çözümleri gibi konuları kapsamaktadır. Sertifika sahibi olmaya giden yolda, agile yaklaşımlar konusunda uygulama ve bilgi sahibi olabilir, dönüşümde hızı, başarıyı ve sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik temel adımları atabilirsiniz.

OKR YÖNTEMİ İLE HEDEF STRATEJİ YÖNETİMİ

Objectives (Hedefler) ve Key Results (Anahtar Sonuçlar) kavramlarından oluşan OKR, hedeflerin belirlenmesinde ve sonuçların takibinde daha etkin olunmasını sağlayan bir çatı yapısı olarak tanımlanabilir. Ekipler arası işbirliğini, ölçümlenebilirliği, iletişimi, odaklanmayı güçlendiren bu yöntem, teknoloji şirketi olsun olmasın, dönüşümü kültürünün temel taşı haline getirmek isteyen organizasyonlar için vazgeçilmez yapı taşlarından biri olma yolunda ilerlemektedir.

BAŞARIYA GİDEN YOL

Sürdürülebilir dönüşümün ve başarının kapılarını nasıl aralıyoruz?

STRATEJİ BELİRLEME

Kurumsal yapı, sektörel dinamikler, paydaş beklentileri gibi etmenler etrafında, organizasyona özel temel yaklaşımın belirlenmesi

PLANLAMA & UYGULAMA

Tüm etmenler göz önüne alınarak belirlenen temel yaklaşım etrafında alınacak aksiyonların adım adım planlanması ve uygulanması

ÖLÇÜMLEME

Titizlikle alınan aksiyonların ve hayata geçirilen temel stratejik yaklaşımın getiri ve götürülerinin açıklıkla ortaya serilmesi

Uzun yılların deneyimiyle, yüksek ve sürdürülebilir performans garantili Agile dönüşüm odaklı danışmanlık, eğitim, proje & ürün yönetimi hizmetleri sunuyoruz.